Provinciale Staten

PS-dag 17 december 2021

Voor de PS-vergadering van 17 december is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering.

Nieuwe griffiemedewerker

Tijdens de themadag van 10 december is Gerloes van Nunen begonnen als tijdelijke medewerker bij de ondersteuning van de griffie. Zij stelt zich hier aan u voor.

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

PS Weetje

Lampje bij PS WeetjesWist u dat de inspraakbijdragen van inwoners sinds de start van de corona-crisis in briefvorm of via een video worden gepubliceerd op meerdere plekken op SIS en iBabs?

Inspraakbijdragen zijn altijd te vinden via de openbare website. In de aangepaste dagindeling die de griffie de dinsdag voor de betreffende thema-of PS dag publiceert treft u link daarnaar aan (als er insprekers zijn).

Inspreekbijdragen worden ook bij de vergaderstukken op iBabs gepubliceerd bij het agendatype “Insprekers Statendag” en dan de datum van de betreffende de PS-dag of Themadag. De griffie zal voortaan als extra service inspreekbijdragen ook bij de vergaderstukken van themabijeenkomsten publiceren.