Provinciale Staten

Bereikbaarheid griffie tot het kerstreces

Vanaf woensdag 22 december geniet een aantal leden van het griffieteam van hun welverdiende kerstvakantie. Het secretariaat is bereikbaar tot vrijdag 24 december 12.00 uur. In de week van 27 december is de griffie afwezig. Vanaf 3 januari tot en met 7 januari is de griffie, beperkt bezet, dagelijks via het secretariaat telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. Het griffieteam staat vanaf 10 januari weer volledig voor u klaar.

 

Uitnodigingen derden

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen