Provinciale Staten

Laatste dagbericht 2021

Dit is het laatste dagbericht van dit jaar. Op maandag 10 januari verschijnt het eerstvolgende dagbericht. Vanaf maandag 3 januari is het secretariaat van de griffie weer bereikbaar; vanaf 10 januari staat het volledige griffieteam weer voor u klaar!

Nieuwsbrief Zuidelijke Rekenkamer

Bijgaand treft u de nieuwsbrief van de ZRK aan met nieuws over de onderzoeken en organisatie. Het bestuur en medewerkers van de ZRK wensen u goede kerstdagen toe.

Uitnodigingen derden

  • Klimaatverbond Nederland nodigt u uit voor de online bijeenkomst ‘De klimaatneutrale woon- en leefomgeving’ op vrijdag 11 februari 2022.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen

  • tekst..