Provinciale Staten

Bereikbaarheid griffie zomerreces

Ook voor de griffie is het een drukke en enerverende periode geweest. Vanaf 22 juli genieten de griffiemedewerkers om beurten van hun vakanties. De griffie is van maandag 26 juli tot en met vrijdag 4 september op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten kunt u via uw fractievoorzitter contact op laten nemen met loco-griffier Miriam van Kampen tot en met 24 augustus en griffier Kirsten ten Cate vanaf 25 augustus. In die weken gaat in principe alleen op vrijdag een weekbericht uit. 

Nieuwsbrief Zuidelijke Rekenkamer

Bijgaand treft u de nieuwsbrief van de ZRK aan met een actueel beeld van de onderzoeken voor zowel Limburg als Noord-Brabant. Het bestuur en medewerkers van de ZRK wensen u een goed zomerreces toe!   

Schriftelijke vragen