Provinciale Staten

Griffie donderdag 17 juni afwezig

Op donderdag 17 juni is de griffie afwezig in verband met een provinciale ontmoetingsactiviteit. De griffie is voor dringende zaken telefonisch bereikbaar via 073-681 22 78. Er verschijnt die dag geen dagbericht. Vrijdag 18 juni staat het griffieteam weer voor u klaar.    

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen