Provinciale Staten

Statendag 26 maart 2021

Voor de Statendag van vrijdag 26 maart a.s. is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de themabijeenkomsten en de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering. Er zijn vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Koppeling nieuwe ibabs-sis met brabant.nl

Vanaf aankomende vrijdag 26 maart hebben we een nieuw stateninformatiesysteem (SIS), via iBabs. Dat betekent dat u vanaf vrijdag automatisch wordt doorgestuurd naar een nieuwe omgeving voor vergaderstukken, wanneer u via https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten op één van de items hieronder klikt.

  • Vergaderstukken Statendagen 
  • Vergaderstukken Agendavergadering 
  • Vergaderstukken Procedurevergadering 
  • Besluiten Provinciale Staten 
  • Moties amendementen en toezeggingen 
  • Schriftelijke vragen 
  • Statenleden en Fracties
  • Statenfeiten

Door de werkzaamheden kunt u woensdag 24 en donderdag 25 maart de documenten via brabant.nl omgeving niet raadplegen. In die tijd worden de twee web-omgevingen goed met elkaar verbonden. Mocht u deze documenten toch willen opzoeken, dan kan dat in de nieuwe omgeving via deze link: https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/

Deze livegang is het gevolg van de overgang naar de nieuwe SIS-omgeving zoals is besproken in de presidiumvergadering van 15 maart. Hiermee gaan we over naar een SIS in een omgeving zoals ook vele andere gemeenten en provincies die gebruiken.

Bij vragen bel of mail gerust met de griffie.
073 681 22 78 / statengriffie@brabant.nl

Uitnodigingen derden

  • Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) nodigt u uit voor de informatiebijeenkomsten over de begroting 2022 in op maandag 12 april en woensdag 21 april.

Beantwoording technische vragen