Provinciale Staten

Contactpersoon rechtspositionele vragen

Ook bij vragen over uw rechtspositie, zoals vragen over vergoedingen, uw salarisstrook en verwerking van declaraties, kunt u zich wenden tot de griffie. Wij verzoeken u om niet rechtstreeks met de salarisadministratie te bellen. Maar uw vraag - bij voorkeur via de mail – via de statengriffie (statengriffie@brabant.nl) te stellen. Wij zetten de vraag dan aan de juiste persoon binnen de organisatie uit.

Onderzoek Binnenlands Bestuur en Necker van Naem: hoe denken Statenleden over hun werk?

Graag uw aandacht voor een onderzoek van Binnenlands Bestuur en Necker van Naem over het Statenwerk. Inmiddels zitten de eerste twee jaar van deze statenperiode erop. Hoog tijd om de balans op te maken! Wat waren uw verwachtingen bij aanvang? Hoe ervaart u het statenlidmaatschap? En hoe staat het met de politiek-bestuurlijke verhoudingen in uw provincie?
Binnenlands Bestuur en Necker van Naem doen onderzoek om te peilen hoe Statenleden denken over hun werk. De resultaten van het onderzoek verschijnen in de april-editie van Binnenlands Bestuur en online. Deelnemen kan met de link die u eerder per e-mail (via Necker van Naem) heeft ontvangen. Heeft u geen link gekregen? Stuur dan een e-mail naar daan.jacobs@necker.nl.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen