Provinciale Staten

Verslagen Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 9 december 2020, vastgesteld op 17 maart 2021, ligt vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. Omdat de griffie conform richtlijnen zoveel mogelijk thuiswerkt dient er voor het inzien van het verslag een afspraak gemaakt worden; daarom het verzoek om via statengriffie@brabant.nl  aan te geven indien u het verslag wilt inzien. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 17 maart 2021. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen.

Persberichten