Provinciale Staten

Statenleden nodig voor het Provinciaal Jeugddebat

Op vrijdag 26 november as. komen Brabantse studenten naar het Provinciehuis voor het jaarlijkse Provinciaal Jeugddebat. De organisatie zoekt 4 of 5 Statenleden die op 26 november tussen 15.00 uur tot 16.30 uur met de jongeren in debat willen gaan. Aanmelden kan via statengriffie@brabant.nl.

Themadag 15 oktober 2021

Voor de Themadag van vrijdag 15 oktober a.s. is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Ook zijn er vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de themabijeenkomsten.

De griffie wijst u erop dat de informerende themabijeenkomsten digitaal plaatsvinden en de oordeelvormende themabijeenkomsten fysiek. Als u vanwege eventuele reistijd aan een digitale themabijeenkomst vanuit het provinciehuis wilt deelnemen kunt u dit doen vanuit uw fractiekamer of vanuit de vergaderruimte op de begane grond die voor iedere fractie is gereserveerd.

Persberichten