Provinciale Staten

Bijeenkomst IPO

Het IPO nodigt de voltallige Provinciale Staten van de twaalf provincies uit in Den Haag voor een fysieke bijeenkomst in december. Deze bijeenkomst, die min of meer in de plaats van het jaarcongres komt, zal in het teken staan van informeel samenzijn en netwerken. Inhoudelijk wordt aandacht besteed aan de verschillende dossiers waar we als gezamenlijke provincies op actief zijn en onze gezamenlijke inzet de komende kabinetsperiode.

De bijeenkomst vindt plaats op 6 december, van ongeveer 18.00 tot 21.00 uur in Den Haag. De uitnodiging met de exacte locatie en het programma volgt binnenkort.

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen