Provinciale Staten

Verandering vormgeving iBabs en ingebruikname AV-systeem

In het dagbericht van 7 september hebben wij u geïnformeerd over het nieuwe AV-systeem en de bijkomende verandering in de vormgeving van iBabs. Naar aanleiding van de eerste ervaringen met het systeem is de vormgeving verder aangepast voor de themadagen.

Concreet betekent dit dat er in iBabs agendatypen zijn aangemaakt per thema (in de linker kolom). De dagindeling voor themadagen blijft u vinden onder het agendatype Statendag; de overige agendastukken staan bij het agendatype van het betreffende thema.

Voor Provinciale Statenvergaderingen verandert er niets. Deze agenda en bijbehorende stukken blijft de griffie onder de agendatype “Statendag” publiceren.

Informatiebijeenkomst Eindhoven Airport

De directie van Eindhoven Airport nodigt raadsleden en Statenleden uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 4 november as. U kunt zich aanmelden via PKuilman@brabant.nl.

Uitnodigingen derden

  • Gedeputeerde Smeulders nodigt u uit een bezoek te brengen aan de Bijtende Bende Bus in de week van 11 – 16 oktober.

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen