Provinciale Staten

Begroting 2022

Vrijdag 8 oktober is de Begroting 2022 gepubliceerd. De stukken zijn op iBabs terug te vinden bij de agendavergadering van 8 november, onderdeel 9.1.2. Er komen enkele fysieke exemplaren van de Begroting 2022 beschikbaar. Deze worden per post verstuurd naar de personen die door de fracties hiervoor zijn opgegeven. Behandeling van de Begroting 2022 in de PS-vergadering is voorzien op vrijdag 5 november. Technische vragen kunt u tot dinsdag 19 oktober 12.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf uiterlijk maandag 1 november beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van.

Persberichten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen