Provinciale Staten

PS-dag 1 oktober 2021

Voor de PS-vergadering van 1 oktober is een aangevulde agenda en een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering.