Provinciale Staten 

Uitnodigingen derden

  • NVRR nodigt u uit voor een bijeenkomst over Algoritmes en Publieke Controle op 13 oktober. De bijeenkomst is bedoeld voor rekenkamerleden, maar Statenleden en raadsleden zijn ook welkom.
  • Leidy van der Aalst, voorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en Roy de Witte, gedeputeerde Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel nodigen u van harte uit voor het landelijke PlattelandsParlement op zaterdag 20 november in Dalfsen. 

Persberichten

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen