Provinciale Staten

Openstaande vragen themabijeenkomst Landbouw en Stikstof

Bij de informerende themabijeenkomst landbouw en stikstof op 2 december jl. kon niet op alle naar aanleiding van de geboden presentatie gestelde vragen een (volledig) antwoord gegeven worden. Die nog openstaande vragen zijn door de woordvoerders van de Statenfracties na afloop van genoemde themabijeenkomst op schrift gesteld, door de griffie gebundeld, en voor ambtelijke reactie doorgeleid. Separaat zijn technische vragen doorgeleid die nog ná de themabijeenkomst over landbouw en stikstof gesteld werden.

Inmiddels is een reactie voorhanden op zowel de nog openstaande als op de nadien gestelde vragen. Ambtelijk is daarbij gekozen voor een gecombineerde reactie in één document met antwoorden op openstaande én nieuwe vragen.

Nieuws van de provincie