Provinciale Staten

Inzagemogelijkheid documenten Statenvoorstel 71/22 A

GS hebben enkele stukken onder geheimhouding overgelegd in het kader van Statenvoorstel 71/22 A (voornemen tot oprichting BV “ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord”). Zie agendapunt 9.1.2 van de Agendavergadering van 19 december 2022. Voor inzage van de documenten kunt u een afspraak maken met de Statengriffie (met inachtneming van de beperkte bezetting tijdens het kerstreces).

Uitnodiging werkbezoek Risk Factory 13 januari

In navolging op het dagbericht van 1 december waarin gedeputeerde Smeulders u uitnodigt voor een werkbezoek aan de Risk Factory volgt hierbij het volledige programma. Aanmelden voor dit werkbezoek kan tot uiterlijk maandag 9 januari via deze link.

Schriftelijke vragen