Provinciale Staten

Bereikbaarheid griffie tijdens Kerstreces

Vanaf 24 december tot en met 1 januari is de griffie afwezig. Vanaf 2 januari tot en met 6 januari is de griffie, met een beperkte bezetting, dagelijks via het secretariaat telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. Het griffieteam staat vanaf 9 januari weer volledig voor u klaar. Morgen verschijnt het laatste dagbericht van dit jaar. Op 6 januari zal er een weekbericht verschijnen. De griffie wenst u prettige feestdagen en een goed begin van 2023.

Nieuwsbrief verkiezingen en ZRK

Dinsdag 20 december is er weer een verkiezingennieuwsbrief gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief houden wij contactpersonen binnen uw partij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in aanloop naar 15 maart 2023. Mocht u deze nieuwsbrief ook willen ontvangen, mail dan naar Statengriffie@brabant.nl.

Ook de ZRK nieuwsbrief van december 2022 is via deze link terug te lezen.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen