Provinciale Staten

Circulaire BZK over indexatie (onkosten)vergoeding en toelagen

Onlangs heeft het Ministerie van BZK een circulaire gepubliceerd over de indexatie van de (onkosten)vergoeding en toelagen van politieke ambtsdragers bij provincies. Deze is gepubliceerd op de lijst van ingekomen stukken van de agendavergadering van 6 februari 2023 onder agendapunt 10.9. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Nieuws van de provincie