Provinciale Staten

Schriftelijke vragen

PS Weetje

Lampje bij PS WeetjesWist u dat er een intranetsite voor Statenleden (én fractiemedewerkers) bestaat: https://brainps.brabant.nl. Dit is een erg nuttige site, waarop u onder andere meer info vindt over majeure dossiers, informatie over de samenstelling van het griffieteam én het handboek PS. Daarin onder meer doorverwijzingen naar allerlei regelgeving, zoals het Reglement van Orde. Maar ook informatie over ‘hoe dien je een motie in’.
De griffiemedewerkers maken dagelijks gebruik van deze site, waarop ook dit Dagbericht terug te vinden is. De indruk is dat Statenleden en fractiemedewerkers te weinig van deze site gebruik maken. Hierbij roepen wij u nogmaals op deze site te gebruiken én het griffieteam te voorzien van commentaar. Dat kan via Statengriffie@brabant.nl; of via een telefoontje naar Inga Kraneveld of Gerloes van Nunen op 073-680 2278.
Extra tip: U kunt de site instellen als een ‘tegeltje’ op uw smartphone of tablet. Dat werkt als volgt.