Provinciale Staten

Reminder: indienen reiskostendeclaraties

De uiterste datum voor het indienen van reiskostendeclaraties over 2021 is maandag 31 januari 2022. Declaraties over 2021 die na die datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Werkbezoek Fellenoord (KnoopXL) vrijdag 28 januari gaat niet door

Het werkbezoek wordt geannuleerd vanwege weinig aanmeldingen in combinatie met de geldende coronamaatregelen. Daardoor het niet mogelijk door het gebied te lopen en de uitdagingen en opgaven in de praktijk te leren kennen.
Later deze week ontvangt u van gedeputeerde Ronnes en wethouder Torunoglu van de gemeente Eindhoven een filmpje met uitleg over onder andere de uitdagingen in het gebied.
Op een later moment ontvangt u een nieuwe uitnodiging voor een fysiek werkbezoek.

Uitnodigingen derden

  • Luchthaven Eindhoven Overleg nodigt u uit voor een digitale informatiebijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op donderdag 27 januari.
  • Prof. dr. Wim van de Donk (Rector Magnificus Tilburg University) nodigt u uit voor de inaugurele rede van prof. dr. Pieter Tops, Ondermijning en Data Science: waar gaat dat over?, op vrijdag 18 februari in 's Hertogenbosch.

Schriftelijke vragen