Provinciale Staten

Statendag 15 juli 2022

Voor de PS-dag van 15 juli zijn een aangepaste dagindeling en een aangepaste agenda gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering.

Groepsfoto PS
Tijdens schorsing voor de lunch zullen een groepsfoto van PS en van het presidium worden gemaakt op de trap voor de Statenzaal.

Statenlid/burgerlid gezocht voor Gasten van de Staten

De griffie zoekt voor aanstaande vrijdag 15 juli van 12.30-13.25 uur een Statenlid/Burgerlid die een korte presentatie over de provincie wilt geven voor het programma Gasten van de Staten. De presentatie staat al klaar en bevat globale informatie over de provincie. Hier is geen verdere voorbereiding voor nodig maar mocht u dit prettig vinden of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de griffie.
Interesse om de Gasten van de Staten te woord te staan? U kunt zich aanmelden door te mailen naar Statengriffie@brabant.nl.

Nieuws van de provincie