Provinciale Staten

Hotelovernachting IPO-jaarcongres

Het IPO-jaarcongres 2022 vindt plaats in Tilburg op 4 & 5 oktober. Aanmelden voor het congres is mogelijk via deze link. Daarnaast is het ook mogelijk om te overnachten in een hotel. Indien u daar gebruik van wil maken kunt u dat doorgeven aan de griffie door te mailen naar statengriffie@brabant.nl, vóór 2 augustus
NB: Enkele Statenleden hebben zich al gemeld voor een hotelovernachting. Deze zijn genoteerd, maar mocht u het willen controleren kunt u contact opnemen met de griffie.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 14 maart 2022, vastgesteld op 7 juli 2022, ligt vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. Omdat de griffie conform richtlijnen zoveel mogelijk thuiswerkt dient er voor het inzien van het verslag een afspraak gemaakt worden; daarom het verzoek om via statengriffie@brabant.nl aan te geven indien u het verslag wilt inzien. In dit dagbericht treft u een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 7 juli 2022. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen.

Ingekomen brief

Op de lijst ingekomen stukken van de Agendavergadering van 19 september vindt u onder punt 10.5 een ingekomen stuk dat betrekking heeft op Statenvoorstellen 32/22 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west) en 22/22 Onteigening ten behoeve van de realisatie van de provinciale inpassingsplannen ‘Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)’.

Attentie fotomoment! Groepsfoto PS

Tijdens schorsing voor de lunch zullen een groepsfoto van PS en van het presidium worden gemaakt op de trap voor de Statenzaal.

Nieuws van de provincie