Provinciale Staten

Bereikbaarheid griffie zomerreces

Ook voor de griffie is het een drukke en enerverende periode geweest. Vanaf 23 juli genieten de griffiemedewerkers om beurten van hun vakanties. De griffie is van maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september op werkdagen telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. In die weken gaat in principe alleen op vrijdag een weekbericht uit.

Nieuwsbrief Zuidelijke Rekenkamer

Bijgaand treft u de nieuwsbrief van de ZRK aan met een overzicht van recent afgeronde onderzoeken van de rekenkamer, nu lopende onderzoeken en onderzoeken die we binnenkort gaan starten. De ZRK wenst u een goede vakantie toe!

Reminder: Hotelovernachting IPO-jaarcongres

Het IPO-jaarcongres 2022 vindt plaats in Tilburg op 4 & 5 oktober. Aanmelden voor het congres is mogelijk via deze link. Daarnaast is het ook mogelijk om te overnachten in een hotel. Indien u daar gebruik van wil maken kunt u dat doorgeven aan de griffie door te mailen naar statengriffie@brabant.nl, vóór 2 augustus.
NB: Enkele Statenleden hebben zich al gemeld voor een hotelovernachting. Deze zijn genoteerd, maar mocht u het willen controleren kunt u contact opnemen met de griffie.

Uitnodigingen derden

  • Burgemeester Jack Mikkers en wethouder Marianne van der Sloot van de gemeente 's-Hertogenbosch nodigen u en uw partner/gezin uit voor Festival La Vuelta Holanda por favor op zaterdag 20 augustus in 's-Hertogenbosch.
  • Burgemeester Paul Depla van de gemeente Breda en commissaris van de Koning Ina Adema nodigen u uit voor de Derde etappe La Vuelta 22 Holanda op zondag 21 augustus in Breda.
  • De Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT) nodigt u uit voor een digitale regionale informatiebijeenkomst op woensdag 21 september.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen