Provinciale Staten

Themadag 10 juni 2022

Voor de Themadag van 10 juni is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het voorlopig overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten. Een aantal fracties levert hun woordvoerders later aan. Het definitieve overzicht volgt donderdag. Ook zijn er vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Agenda’s en verslagen IPO

Het IPO is begonnen met een pilot openbaarmaking van vergaderstukken. Het gaat om de agenda’s en verslagen van de AV (Algemene Vergadering), het IPO-bestuur en de BACs (Bestuurlijke Adviescommissies). In de AV zitten Statenleden; in het IPO en de BACs gedeputeerden. De vergaderstukken zijn te vinden via https://www.ipo.nl/over-het-ipo/ipo-vergaderstukken/

Statenlid gezocht voor Gasten van de Staten

Tijdens de PS-dag van vrijdag 24 juni ontvangen wij, voor het eerst sinds de start van de coronacrisis, weer Brabanders met het programma Gasten van de Staten. De Gasten van de Staten krijgen als vanouds weer een rondleiding door het Provinciehuis en zullen ze een deel van de PS-vergadering bijwonen. Daarnaast krijgen de gasten een presentatie over Provinciale Staten en de mogelijkheid om vragen te stellen aan een Statenlid. Voor de presentatie en de vragen zijn wij opzoek naar een Statenlid.

De presentatie en het vragenmoment zal op vrijdag 24 juni van 12.30 uur tot uiterlijk 13.30 uur plaatsen in het Provinciehuis. De presentatie zal van tevoren worden gedeeld.

Aanmelden kan door te mailen naar Statengriffie@brabant.nl

Uitnodigingen derden

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen