Provinciale Staten

Staking Arriva

We willen u er op attenderen dat er morgen wordt gestaakt bij vervoersmaatschappij Arriva. Er rijden mogelijk minder bussen tussen ’s-Hertogenbosch CS en het provinciehuis. We raden u aan de website 9292 goed in de gaten te houden.

Toekomst van provinciale inkomsten – webinar

De provinciale inkomsten zullen in de toekomst structureel veranderen, onder meer door het wegvallen van de Motorrijtuigenbelasting en door de herijking van het provinciefonds, zie bijvoorbeeld dit artikel. U heeft hierover kortgeleden een Statenmededeling Nieuwe financieringssystematiek na 2025 ontvangen.
Over de toekomst van de provinciale inkomsten hebben Statenlidnu en IPO onlangs een webinar georganiseerd. Gezien het belang van dit onderwerp voor de provincie als geheel en de Staten in het bijzonder bevelen wij van harte aan om dit webinar terug te kijken. Dat kan via deze link.
Meer informatie over de herijking provinciefonds kunt u vinden op de website van het Cebeon. Ook op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over de herziening van het provinciaal belastinggebied.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen