Provinciale Staten

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en Bestuursrapportage I-2022

De antwoorden op de technische vragen van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PVV over de Jaarstukken 2021 en de antwoorden op de technische vragen van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PVV over de Bestuursrapportage I-2022 zijn op iBabs en de provinciale website gepubliceerd onder de Statendag van 24 juni 2022, agendapunt 3.1 en 3.2. 

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen