Provinciale Staten

PS-dag 24 juni 2022

Voor de PS-dag van 24 juni zijn afgelopen dinsdag een aangepaste dagindeling en een aangevulde agenda gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering.

Beantwoording aanvullende technische vragen Jaarstukken

De fractie van de PVV heeft naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen Burap en Jaarstukken (dagbericht 20 juni) aanvullende vragen gesteld. Deze vragen en antwoorden zijn bij de vergaderstukken van de Burap en de Jaarrekening van 24 juni aanstaande gepubliceerd.

Nieuwe collega griffieteam

De griffie verwelkomt een nieuwe collega. Tijdens de themadag van 1 juli start Peter van Boxtel als loco-griffier. Hij stelt zich graag aan u voor.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen