Provinciale Staten

Inzagemogelijkheid Statenvoorstel

Bij de stukken voor de Agendavergadering van 21 november a.s. is onder agendapunt 5.1.1 een statenvoorstel gepubliceerd omtrent het bekrachtigen van geheimhouding op de second opinion inzake het kredietrisico op de geldlening aan Eindhoven Airport voor realisatie van de verbeterde terminal. Voor inzage van het document kunt u contact opnemen met de Statengriffie.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen