Provinciale Staten

Vooraankondiging IPO webinar nieuwe provinciale financieringssystematiek

Op donderdag 8 december van 19:30 uur tot 20:30 uur zal het IPO in samenwerking met Statenlid.nu een webinar organiseren over de nieuwe provinciale financieringssystematiek en het onderzoek naar een nieuw belastinggebied. Hiervoor ontvangt u binnenkort nog een officiële uitnodiging van Statenlid.nu.

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen