Provinciale Staten

Slotwijziging 2022

Vandaag is de Slotwijziging 2022 gepubliceerd. De stukken zijn op iBabs terug te vinden bij de agendavergadering van 19 december 2022 onder agendapunt 9.1.1. Behandeling van de Slotwijziging 2021 in de PS-vergadering is voorzien op vrijdag 16 december. Technische vragen kunt u tot woensdag 30 november 16.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf uiterlijk woensdag 7 december beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van.

Ga in gesprek met jonge boeren

Het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) nodigt landbouwwoordvoerders uit om in gesprek te gaan over de actuele landbouwthema's. Dit debat vindt plaats woensdag 25 januari 20.00 uur in het Provinciehuis. In 2019 was er een soortgelijk debat in de aanloop naar Provinciale Statenverkiezingen. Aanmelden kan via info@bajk.nl. Deze oproep was ook te lezen in de verkiezingsnieuwsbrief van oktober

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen