Provinciale Staten

IPO: technische briefing Openbaar Vervoer

Op dinsdag 22 november 2022 organiseert het IPO een technische briefing over het Openbaar Vervoer. Tijdstip: tussen 18.00 uur en 19.30 uur. De bijeenkomst is digitaal.
Meer informatie via deze link. Aanmelden kan via deze link.

Overzicht adviezen GS op moties en amendementen

Afgelopen vrijdag hebben GS toegezegd een overzicht aan PS te sturen van de ingediende moties en amendementen en het advies van GS hierbij.
Dat overzicht inclusief bijbehorende memo is inmiddels geplaatst bij de vergaderstukken van de begrotingsvergadering en te vinden via deze link.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen