Provinciale Staten

Begroting 2023

Vrijdag 30 september is de Begroting 2023 gepubliceerd. De stukken zijn op iBabs terug te vinden bij de agendavergadering van 10 oktober, onderdeel 9.1.2. 
Behandeling van de Begroting 2023 in de PS-vergadering is voorzien op vrijdag 4 en 11 november. Technische vragen kunt u tot dinsdag 11 oktober 12.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf uiterlijk maandag 31 oktober beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van.

Voorbeschouwing begroting 2023

Op vrijdag 4 (en mogelijk 11) november staat de behandeling van de Begroting 2023 op de planning. Gedeputeerde Staten geven in de begroting hun plannen voor het jaar 2023 aan. Daar hebben jullie als politieke partijen natuurlijk ook een eigen visie op. Wij geven dit jaar de mogelijkheid aan alle partijen om een korte voorbeschouwing te geven op de begroting. Wat zijn de speerpunten voor het komende jaar en waar willen jullie naartoe met de provincie?

Alle fracties krijgen de mogelijkheid om in maximaal 150 woorden hun visie op de begroting te geven. Deze voorbeschouwingen plaatsen wij gezamenlijk op Brabant.nl en delen wij via onze social media kanalen. Er mag ook een foto bij worden aangeleverd, of jullie kunnen aangeven wat voor foto erbij mag. Als u zelf een foto aanlevert, ontvangen wij het liefst een liggende (breedbeeld-)foto. Stuur de bijdrage uiterlijk 19 oktober naar jvgompel@brabant.nl.

Video-opnamen 4 november

Op 4 november worden er video-opnamen gemaakt van de behandeling van de begroting. Er worden sfeerbeelden geschoten en daarnaast geven we per fractie een woordvoerder de mogelijkheid om op beeld te reageren op de begrotingsbehandeling. Het is fijn als we van tevoren weten of jullie fractie mee wil doen aan de video-opnamen en wie dat namens uw fractie is. Geef dat uiterlijk dinsdag 1 november door aan jvgompel@brabant.nl.

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen