Provinciale Staten

Antwoorden technische vragen Burap

Bijgaand treft u de beantwoording van de technische vragen Burap-II-2022 aan. De beantwoording van de nagekomen vragen van de PVV volgt zo spoedig mogelijk.

Nieuws van de provincie