Provinciale Staten

Oproep deelname Provinciaal Jeugddebat

Op vrijdag 25 november vindt het Provinciaal Jeugddebat weer plaats in het Provinciehuis. Tijdens dit debat gaan ruim 60 jongeren tussen de 12 en 18 jaar van alle schooltypes graag met u in debat over provinciale thema’s.

De studenten zullen in verschillende groepen met elkaar in gesprek gaan. Tijdens deze voorgesprekken zullen ze een eigen voorstel opstellen bij verschillende vraagstukken. Daarna zullen ze hun voorstel presenteren om vervolgens met elkaar en de aanwezige Statenleden over het gepresenteerde voorstel te debatteren.

Voor de presentatie en het debat zijn we op zoek naar Statenleden.
Locatie: Statenzaal. Tijd: 13.30 uur tot 16.00.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Statengriffie@brabant.nl.

Verslag Treasury Committee

Zoals reeds aan u gemeld in het dagbericht van 19 september, ligt het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 7 juli, vastgesteld op 12 september 2022 vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. In dit dagbericht treft u daarnaast een kort verslag aan van de vergadering van het Treasury Committee van 12 september. In overeenstemming met het Treasury Statuut worden de Statenleden door middel van een kort verslag van het Treasury Committee na de vergadering geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen.

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen