Provinciale Staten

Circulaire BZK met gevolgen voor vergoedingen voor Statenleden

Onlangs heeft het Ministerie van BZK een circulaire gepubliceerd over wijziging per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024 van de bezoldiging van politieke ambtsdragers van provincies. Deze is gepubliceerd op de lijst van ingekomen stukken van de agendavergadering van 10 oktober 2022 onder agendapunt 10.9. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Werkbezoek Markdal

Vorige week is via het Dagbericht uw interesse gepeild voor een werkbezoek aan het Markdal op vrijdagochtend 25 november. Gebleken is dat er voldoende animo is om het werkbezoek doorgang te laten vinden. De uitnodiging en het programma vindt u hier. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 11 november via statengriffie@brabant.nl. Geef bij uw aanmelding s.v.p. door of u gebruik wilt maken van de lunch. 

Uitnodiging van derden

  • FNV Streekvervoer nodigt u uit voor een politieke conferentie over openbaar vervoer, op woensdagochtend 12 oktober 2022 in de Jaarbeurs Utrecht

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen