Provinciale Staten

Update introductiecursus werkwijze PS

  • In het dagbericht van 15 september jl. heeft de griffie aangekondigd dat na de themabijeenkomsten op vrijdag 30 september een bijeenkomst wordt georganiseerd waarbij o.a. de werkwijze van PS wordt toegelicht. Via dit dagbericht willen wij jullie informeren dat de bijeenkomst plaatsvindt in HdP 2 van 16.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur

Nieuws uit de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen