Provinciale Staten

Themadag 30 september

Voor de Themadag van 30 september is een aangepaste dagindeling gepubliceerd. Hierbij het overzicht van de woordvoerders voor de Themabijeenkomsten. Ook zijn er vragen voor het rondvraagmoment gepubliceerd.

Aanvulling Verslag Treasury Committee

Op 20 september heeft u via het dagbericht het kort verslag van het Treasury Committee van 12 september ontvangen. In navolging van de toezegging van de gedeputeerde zal in het vervolg aan ieder kort verslag van de TC ook een rapportage over de immunisatieportefeuille worden toegevoegd. Hierbij treft u deze rapportage (eenmalig in de vorm van een nazending) bij het kort verslag aan.

Nieuws van de provincie