Provinciale Staten

Uitnodiging inrichting BrainPS

Tijdens de themadag van vrijdag 30 september gaat de griffie graag met u het gesprek aan over de indeling van BrainPS. Met het oog op de verkiezingen van 2023 is dit het moment om na te denken over hoe (nieuwe) Statenleden zo goed mogelijk gefaciliteerd kunnen worden. Daarom is de griffie tussen 10:00 uur en 16:30 uur aanwezig in de statenlounge om via een kort gesprek uw input en feedback te verzamelen.

Nieuwe toegangspasjes Provinciehuis

Het Provinciehuis krijgt in de komende periode nieuwe beveiligingspoortjes waardoor iedereen een nieuw toegangspasje nodig heeft.
Statenleden, burgerleden en fractiemedewerkers kunnen in de komende weken bij de bodes (Innovatiegalerij 1, de kamer direct naast de hoofdingang) een nieuwe pas laten maken. Dit kan iedere werkdag tot 17.00 uur. Bij het maken van een nieuwe pas zijn er twee dingen nodig:

  • De huidige toegangspas
  • Vermelden dat je hier bent vanuit Provinciale Staten.

Aan iedereen het verzoek om dit te doen voor 28 oktober. Voor de hand liggende dagen zijn:

  • Vrijdag 30 september
  • Vrijdag 14 oktober
  • Vrijdag 23 oktober

Bij vragen kan je contact opnemen met de griffie (073 681 2278).

Impressie werkbezoek beleidskader Natuur 9 september

Op vrijdag 9 september heeft een werkbezoek plaatsgevonden in de opmaat naar het beleidskader Natuur. Er is een bezoek gebracht aan drie locaties die representatief zijn voor de drie ambitielijnen in het nieuwe beleidskader. Er is een korte impressie gemaakt van de excursie. Het filmpje kunt u bekijken via Youtube.
Daarnaast wordt een poster van Heijmans gedeeld. Hierop presenteert het bedrijf zijn partners waarmee zij nauw samenwerken in natuurinclusieve projecten.
Verder is er een praatplaat van de provincie: in deze visual worden de ambities en doelen van het Beleidskader Natuur kort samengevat.
Voor meer informatie raadpleeg de website: www.brabant.nl/beleidskadernatuur

Beantwoording technische vragen Burap naar 4 oktober

In het dagbericht van 9 september is gecommuniceerd dat de beantwoording van de technische vragen Burap-II 2022 vandaag, donderdag 29 september, zal plaatsvinden. Helaas blijkt deze datum bij nader inzien niet haalbaar. Beantwoording van de vragen zal daarom op dinsdag 4 oktober plaatsvinden. Behandeling van de Burap in de Staten vindt plaats op 14 oktober.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen