Provinciale Staten

Verslagen Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 12 september 2022, vastgesteld op 19 december 2022, ligt vanaf heden vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 19 december 2023. In navolging van de toezegging van de gedeputeerde is ook een rapportage over de immunisatieportefeuille toegevoegd.

Testmoment laptops nieuwe Statenleden / burgerleden en fractiemedewerker

Zoals afgestemd met het presidium worden er voor de nieuwe Statenleden, burgerleden en fractiemedewerkers laptops geregeld en worden jullie betrokken bij het testen van het eindproduct. Graag willen wij met een select gezelschap (minimaal 5, maximaal 10 Statenleden, burgerleden en fractiemedewerkers) de nieuwe laptops en digitale werkomgeving testen. De test zal plaatsvinden op maandag 27 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het Provinciehuis. 

Aanmelden kan door te mailen naar Statengriffie@brabant.nl.

Uitnodigingen derden

  • Brabantadvies nodigt u uit voor de PRL-vergadering van 8 februari a.s.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen