Provinciale Staten

Notitie griffier over informatie en formatiefase

Via de nieuwsbrief Verkiezingen provincie Noord-Brabant: februari/maart 2023 is op diverse zaken geattendeerd. Onder andere is warm aanbevolen kennis te nemen van een notitie van de Statengriffier over informatie en formatiefase. Deze notitie informeert de lijsttrekkers / beoogde fractievoorzitters provinciale Staten Noord-Brabant 2023 over de mogelijkheden van het (in)formatieproces 2023. De notitie is inmiddels op één punt geactualiseerd: de verkiezingsuitslag zal door het centraal stembureau worden vastgesteld op vrijdag 24 maart om 9.00 uur. De geactualiseerde versie van het memo is te vinden via BrainPS. En wel via de link.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen