Provinciale Staten

Terugblik aanbiedingsmoment 3 maart

Voorafgaand aan de PS-vergadering van 3 maart hebben inwoners van Steensel een petitie aangeboden aan Provinciale Staten. Met de petitie Buslijn 319 moet behouden blijven voor Steensel roepen ze PS en GS op om de wijzigingen in buslijn 319 te herzien. 

Bij de presentatie van de petitie hebben de aanwezigen ook een lied ten gehore gebracht.

Omroep Brabant was aanwezig en heeft de volgende reportage gemaakt. U vindt de petitie in de LIS van de agendavergadering 17 april op iBabs.