Provinciale Staten

Indienen (reiskosten)declaraties

Het formulier voor de (reiskosten)declaraties is geactualiseerd. De bedragen zijn aangepast aan de nieuwste rechtspositieregelingen. Dit is het formulier voor Statenleden. Dit is het formulier voor Burgerleden. Meer informatie over de vergoeding van reis- en verblijfskosten vindt u in het Handboek PS onder Vergoeding reis- en verblijfkosten. Als u op dinsdag 28 maart afscheid neemt als lid van Provinciale Staten verzoeken wij u zo snel mogelijk daarna, doch uiterlijk 10 april uw declaraties in te vullen en goed te laten keuren door uw fractievoorzitter. 
Voor vragen over uw declaraties kunt u contact opnemen via statengriffie@brabant.nl.

Buddy nieuwe statenleden

Ter voorbereiding van de nieuwe statenperiode heeft StatenlidNU het initiatief genomen om een ‘buddysysteem’ op te zetten. StatenlidNU zoekt statenleden die het leuk vinden om een startend statenlid uit een andere provincie te helpen, bijvoorbeeld door het geven van handige tips over alles wat er bij het statenlidmaatschap komt kijken. Door middel van een paar (digitale) contactmomenten per jaar helpt u een nieuw Statenlid verder.
 
Lijkt u het leuk om een ‘buddy’ te zijn? Mail dan uw voornaam, achternaam, emailadres (dat na 15 maart wordt gelezen) en het aantal jaar dat u statenlid bent naar statengriffe@brabant.nl

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen