Provinciale Staten

Statenlid/burgerlid gezocht voor Gasten van de Staten

De griffie zoekt voor vrijdag 26 mei van 12.30 - 13.25 uur een Statenlid/Burgerlid die een korte presentatie over de provincie wil geven voor het programma Gasten van de Staten. De presentatie staat al klaar en bevat globale informatie over de provincie. Hier is geen verdere voorbereiding voor nodig maar mocht u dit prettig vinden of vragen hebben, kunt u contact opnemen met de griffie. Interesse om de Gasten van de Staten te woord te staan? U kunt zich aanmelden door te mailen naar Statengriffie@brabant.nl.

N.a.v. eerste bijeenkomst Commissie sturen en verantwoorden  

Afgelopen vrijdag 12 mei vond de eerste bijeenkomst van de Commissie sturen en verantwoorden plaats. De griffie heeft toen toegezegd een aantal documenten te verzamelen en beschikbaar te maken voor Statenleden. Deze stukken kunt u vinden op iBabs, bij de vergadering van 2 juni aanstaande. Het gaat om : - het dossier aanbesteding accountantscontrole (i.v.m. de te nemen beslissing over de verlenging van het contract later dit jaar); - de statenmededeling Financieel voorjaarsbericht (vanwege de passage over de werkgroep indicatoren); - het memo begrotingswijzigingen uit 2018 (de “Statenmededeling met financiële consequenties”) ; - het overdrachtsdocument van PwC (opnieuw gepubliceerd omdat in de eerdere versie de linkjes niet werkten). Binnenkort zal de vergadering van 2 juni worden aangevuld met agenda en andere vergaderstukken

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen