Provinciale Staten

Griffie is vrijdag 19 mei afwezig

De griffie wenst U allen een mooi Hemelvaartsweekend toe! De griffie zelf is vrijdag 19 mei a.s. niet aanwezig.

Maandag 22 mei zijn we weer bereikbaar en beschikbaar. Het eerstvolgende dagbericht gaat maandag 22 mei uit.

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 en Bestuursrapportage I-2023

De griffie heeft vandaag de beantwoording van de technische vragen ontvangen over de Jaarstukken 2022 en de Bestuursrapportage I-2023. Wij hebben de antwoorden gepubliceerd op iBabs bij de Statendag 26 mei 2023 onder agendapunt 5.1. (Jaarstukken 2022) en agendapunt 5.2. (Bestuursrapportage I-2023)