Provinciale Staten

Berichten

Aankondiging vertrek bij griffie

Beste Statenleden.

Graag informeer ik u dat ik door de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Loon op Zand unaniem ben voorgedragen als beoogd griffier. Komende donderdag neemt de raad een besluit tot aanwijzing. Dat betekent dat ik per 1 juli aanstaande de provincie en daarmee de griffie zal verlaten. Ik heb erg veel zin in mijn nieuwe rol. Tegelijkertijd kijk ik terug op een mooie en leerzame tijd bij de griffie van de provincie.

Hartelijke groet, Janneke Oosterhuis

Nieuws van de provincie

Uitnodiging derden

BrabantKennis organiseert op 1 juni het Kenniscafé Als het barst: hoe (breuk)lijnen van verschil verandering in Brabant beïnvloeden, te Boxtel

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen