Provinciale Staten

Statendag 26 mei 2023

Voor de PS-dag van 26 mei is een aangepaste agenda gepubliceerd. Hierbij het voorlopige overzicht van de woordvoerders en spreektijden voor de PS-vergadering.

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen