Provinciale Staten

Belangrijke praktische informatie Statenvergadering

Vrijdag 26 mei as. staat de eerste Statendag op het programma. In het kort een herhaling van een aantal belangrijke punten:
- Let op het gebruik van sprekerspasjes. Zonder een pasje kunt u niet spreken aan het spreekgestoelte, interrumperen en stemmen. De sprekerspasjes liggen in de statenzaal bij de zitplaats van uw fractie.
- De plaats waar u morgen gaat zitten noteren wij als definitieve zitplaats voor de komende statenperiode.
- Alle stukken zijn terug te vinden op iBabs. Tijdens de vergadering worden de moties en amendementen geüpload door de griffie (let op het verversen van de pagina). iBabs is te bereiken via de app (advies) of via https://noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl/. 
- Let erop dat u moties indient via uw spreektekst, dit kan tot het einde van de beraadslagingen van het agendapunt. Moties worden ingediend via statengriffie@brabant.nl of door ze fysiek in te dienen. Let op dat u geen handtekening op de motie plaatst. 
- Het spreekgestoelte is in hoogte verstelbaar.
- Tijdens de vergadering mag u de zaal verlaten, gebruik hier wel de deuren aan de zijkant van de zaal voor.
- Voor het stemmen dient u uw sprekerspas in de microfoonpost te plaatsen. Als u niet in de zaal bent op het moment van stemmen, kunt u niet stemmen.

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen