Provinciale Staten

Belangrijke informatie Eerste Kamerverkiezingen

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vindt plaats op dinsdag 30 mei 2023. Dit gebeurt tijdens een openbare Statenvergadering op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De vergadering start stipt om 14.45 uur. Zorg dat u voor de start van de vergadering de intekenlijst heeft getekend. 
Op 16 mei jl. heeft de statengriffie u een mail met informatie gestuurd. Deze vindt u hier 
De kieslijst van de provincie Noord-Brabant vindt u hier 
In de bijlage vindt u een foto van het stembiljet. Vanwege de grootte van de lijst is het lettertype aan de kleine kant. Let hierop in uw voorbereiding.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen