Provinciale Staten

Aanwezigheid griffie tijdens voorjaarsreces

Van 12 t/m 16 februari is de griffie dagelijks via het secretariaat telefonisch en per mail bereikbaar tot 13.00 uur. Het griffieteam staat vanaf 19 februari weer volledig voor u klaar. Op 16 februari zal er een weekbericht verschijnen. 

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen