Dagbericht 1 juli

1 juli 2024

Vandaag nieuws van de provincie, schriftelijke vragen en beantwoording technische vragen.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.